POETRY

Huwad Na Sukatan

Mulat ang diwa sa mundo ng buhay
Mundong itinakda ng kapaligirang maalam
May sariling sukatan at husgahan
Sa bawat bagay at may buhay

Lipunang sumusukat sa karangyaan
Salapi at kasikatan ang siyang batayan
Lipunang kinikilala ang yaman
Hindi ang husay at ang kalooban

Batayan na siyang nagtatakda
Sa mga nilalang na maging huwad
Huwad sa katotohanan at husay
Nagpupumilit na makibagay

Nabubuhay sa mundo ng pagkukunwari
Mundong itinakda ng lipunang mapanuri
Na walang hangad kundi ang humusga
Sa nilalang na nagmumukhang dusta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.