POETRY

Ganid

Mga ganid ng ating lipunan
Nagpapakasasa sa yaman
Ginagamit ang kapangyarihan
Upang makamtam ang yaman

Kinakasangkapan ang walang muwang
Inaabuso ng mga may katungkulan
Ginagamit ng walang kaparatangan
Makamtan lang ang kaligayahan

Nagmamarunong na tila henyo
Pina-iikot ang mga mangmang
Nangangako ng kung anu-ano
Matakpan lang ang kalokohan

Walang batas na sinasanto
Pagkakasala ay nalulusutan
Dinadaan sa bayaran
Kahit buhay pa ang kailangan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.