POETRY

Paglalakbay Sa Nakaraan

Nais kong maglakbay sa lumang panahon
Kasama ang alaala ng ating kahapon
Gugunitain ang mga dating layon
Na nilamon na ng makabagong ngayon

Pipilitin kong tawirin ang mga oras
Paglalakbayin bawat segundo nang paatras
Maglalayag muli sa bawat antas
Na noon ay magkasama nating binabagtas

Pakikinggan kong muli ang himig
Ng musika na pareho nating inibig
Sasabayan ang malamig mong tinig
Kalakip ang iyong dating pag-ibig

Sa ilalim ng gabing malamlam
Babasahin kong muli iyong mga liham
Kasama ang mga pamamaalam
Sa mga salita mong maalam

At sa aking paglalakbay sa nakaraan
Lahat ng alaala ay aking iiwan
Hahayaang manatiling kasaysayan
Ang lahat ng sa atin ay nagdaan

7 thoughts on “Paglalakbay Sa Nakaraan”

  1. I love ur post… reading this makes me miss my very good friends back in college. They love writing poems, too. Of the things I missed most are the guitars and the graffiti on the wall that bears the lyrics of ‘Kanlungan’. Thanks for the share.

    Like

      1. Walang anuman. Pagmay oras at hindi abala ay dumaan ka sa papag ko. mgakwentonijuantamad.wordpress.com Salamat at mapagpalayang araw.

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.