POETRY

Sa Sulok

Sa bawat ngiti at saya
Sa tayog ng ingay ng halakhak
May nagtatagong lungkot
Sa sulok ng iyong labi

Sa bawat sulyap at kinang
Ng mga matang nangungusap
May mga luhang sumisilip
Sa sulok ng iyong mga mata

Sa bawat indayog at hataw
Kasabay ang musikang maingay
Maaaninag ang panglaw
Sa sulok ng iyong mga galaw

Sa bawat pagkukunwari
At pilit na pagpapakatatag
May isang nasasaktan at
Sa sulok sayo’y nagmamatyag

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.