POETRY

Huwad Na Sukatan

Mulat ang diwa sa mundo ng buhay Mundong itinakda ng kapaligirang maalam May sariling sukatan at husgahan Sa bawat bagay at may buhay Lipunang sumusukat sa karangyaan Salapi at kasikatan ang siyang batayan Lipunang kinikilala ang yaman Hindi ang husay at ang kalooban Batayan na siyang nagtatakda Sa mga nilalang na maging huwad Huwad sa… Continue reading Huwad Na Sukatan